Information om Skatteverkets regler

Katarina -

Vi följer Skatteverkets regler om skattefri motion och annan friskvård. Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån för dig som anställd och avdragsgill kostnad för din arbetsgivare.

För att ytterligare stärka säkerheten och säkerställa att endast den anställde personligen utnyttjar förmånen har Min Friskvård krav på legitimering vid betalning i kassan. - t.ex. inte låter anhöriga till innehavaren utnyttja kuponger vid köp av friskvårdstjänster.

Skatteverkets regler för skattefri motion och friskvård:
Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen.

Läs mer Skatteverket - Motion och annan friskvård.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.